• Paarma Design
  • Tel. +358 44 272 9227
  • Tytti Bräysy
  • tytti@paarmadesign.fi
Kodan sydän

Kotakorvikset

Maailma on kotani…

Kota voi olla suoja, pyhä paikka ja maailman keskus.

Savuaukon kautta näkee pohjantähden, kuun ja auringon.
Kun kota siirretään, maailman keskus kulkee mukana.

Savukiehkura kuvaa myös saamelaisten ja eränkävijöiden 8 vuodenaikaa.

Kota can be a shelter, sacred place and the centre of the world.
Through the smoke vent you can see the northern star, moon and the sun. When kota is relocated, the center of the world will follow.

The smoke figure also presents the 8 seasons of sámi people and woodsmen.

Patinoitu Ag 925 ja Lemmenjoen kultahippu
Patinated sterling silver and local gold nuggets from Lemmenjoki